NYÍREGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

vasárnap, január 23, 2022

A projekt neve: Teljes életet!

Időtartama: 2012.10.01-2014.09.30.

Elnyert támogatás: 198.375.810 Ft.

 

Konzorciumi partnerség:

 • Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Keleti-Ébredés Közalapítvány
 • Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.

A projekt rövid összefoglalása:

A projekt elsősorban fogyatékkal élő, ill. roma etnikumú aktív korú, ellátásban részesülő, vagy közfoglalkoztatásban résztvevő személyek nyílt munkaerő-piacra jutásának elősegítését célozza, EQUAL program keretében kipróbált innovatív elemek hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő célcsoportra való speciális alkalmazásán keresztül. E felnőttek társadalmi integrációját segíti felzárkóztatással, készség- képességfejlesztéssel, munkaerő-piacon igényelt OKJ-s szakmák elsajátíttatásával, foglalkoztatással, a képzés személyi, módszertani, tárgyi feltételeinek megteremtésével, egyéni szükséglethez igazodó komplex szolgáltatásokkal.

Hosszú távú cél: A gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal bíró emberek - foglalkoztatási helyzetük javításával - képessé válnak a társadalomba való beilleszkedésre, és olyan ismeretek birtokába jutnak, mely egyéni boldogulásukhoz segítséget ad.

Célcsoport 102 fő (aktív korúak ellátásában részesülő, átmeneti járadékban részesülő, rendszeres szociális járadékban részesülő, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülő, rokkantsági járadékban részesülő)

A projekt szakmai tartalma:

Képzés

1. 8 osztályos bizonyítvány megszerzése

2. Szakképzés:

 1. Tartósítóipari termékgyártó-konzervgyártó rész-szakképesítés OKJ-s képzés
 2. OKJ-s takarító képzés
 3. Hegesztő szakmunkás OKJ-s képzés
 4. Szociális ápoló- gondozó OKJ-s szakképzés
 5. Gyógypedagógiai asszisztens OKJ szakképzés

3. Digitális kompetencia fejlesztése - hallássérültek, látássérültek részére ECDL Start képzés

 

II. Szolgáltatások:

 1. Képzésben résztvevők részére: mentori megsegítés, információs tanácsadás
 2. Projekt munkatársainak számára: személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő, ill. mentortréning
 3. Munkáltatók részére: érzékenyítő tréning
 4. Helyi szervezetek részére: szakmai tanácskozás, kistérségi kerekasztal-találkozó

III. Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás

 1. 6 hónapos munkatapasztalat-szerzés