NYÍREGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

vasárnap, január 23, 2022

 

  A munkaerő-piac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének segítése
 

A pályázat az enyhe fokban értelmi fogyatékos és roma fiatalok esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló projekt, mely a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nyílt munkaerő-piacra jutását célozza. A tanulásban akadályozott és a roma fiatalok szocializációját segíti elő felzárkóztatással, motiválással, készség- és képességfejlesztéssel, a szakképzés magasabb szintre emelésével, OKJ-s szakmák elsajátíttatásával, egészségügyi- és pszichoszociális támogatással, ill. foglalkoztatással, s a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtésével. A korszerű szakképzési rendszer, az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások sora, s az integrált foglalkoztatás komplex tevékenységi köre széles társadalmi összefogással valósul meg, a teljesebb élet esélyét nyújtva a fogyatékos és a roma fiatalok számára. A programban érvényesül a komplexitás, az addicionalitás és a partnerség elve.

A fejlesztési partnerség tagjai:

 • Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola
 • Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz.
 • Nyír-Dinamika Kft.
 • Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.
 • Tulipa Kft.

Tervezett tevékenységek a projektvégrehajtás szakaszában:

I. projektelem: felzárkóztatás - általános iskolai bizonyítvány megszerzése

Közvetlen célkitűzés:

 • 16 fő roma származású személy 8 osztályos bizonyítványt (Keleti-Ébredés Khsz.),
 • 5 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal 8 osztályos bizonyítványt (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola) szerezzen.

II. projektelem - szakképzés és foglalkoztatás az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok számára

 • általános ismeretek bővítése (életvezetési ismeretek, roma népismeret oktatása)
 • képzés: tanulási technikák-, szakmaterületek megismertetése-, kulcsképességek modul bevezetése; fejlesztő felkészítés: számítástechnikából, kommunikációból, alapfokú német nyelvből (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola)
 • EEG-Biofeedback terápia alkalmazása (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola)
 • enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók foglalkoztatása (Nyíregyházi Kenyérgyár Kft., Tulipa Kft.).

Közvetlen célkitűzés:

 • 243 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szakképzése új elemekkel bővüljön,
 • 8 fő integrált foglalkoztatása egy éven keresztül megvalósuljon,
 • 6 képzési program kifejlesztésre kerüljön,
 • 1 oktatási segédanyag elkészüljön,
 • 30 fő EEG Biofeedback terápián vegyen részt, az integrált foglalkoztatás tárgyi feltételei kialakuljanak.

III. projektelem - hátrányos helyzetű, roma származású személyek szakképzése, foglalkoztatása

 • szakképzés (Keleti Ébredés Khsz.),
 • foglalkoztatás (Nyír-Dinamika Kft.).

Közvetlen célkitűzés:

 • 16 fő tartós roma munkanélküli, szerkezetlakatos OKJ-s bizonyítványt szerezzen,
 • 16 fő minősített hegesztő tanúsítványt kapjon,
 • 5 fő szerkezetlakatos, minősített hegesztő integrált továbbfoglalkoztatása megvalósuljon egy éven keresztül.

IV. projektelem - érettségizett roma fiatalok képzése, foglalkoztatása

 • képzés: gyógypedagógiai asszisztens szakképzés, jelnyelv tanfolyam, felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus,
 • foglalkoztatás (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola),

Közvetlen célkitűzés:

 • 30 fő gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s bizonyítványt szerezzen,
 • 30 fő jelnyelvi tanúsítványt kapjon,
 • 30 fő számára felsőfokú tanulmányokra való felkészítés megvalósuljon,
 • 5 fő roma származású fiatal foglalkoztatására kerüljön sor másfél éven keresztül,
 • 3 képzési program kidolgozásra kerüljön,
 • 1 oktatási segédanyag elkészüljön.

V. projektelem - szolgáltatás

 • diákok részére (mentori-, pszichoszociális-, orvosi megsegítés, pszichológiai-, információs-, pályaválasztási tanácsadás),
 • projekt munkatársak számára (személyiségfejlesztő tréningek, alapfokú számítógép kezelő- használó tanfolyam),
 • szülők részére (szabadidős programkínálat bővítése).

Közvetlen célkitűzés:

 • 1 fő főállású mentor és 1 fő főállású mentálhigiénés szakember alkalmazásra kerüljön,
 • 20 fő projektben résztvevő szakember személyiségfejlesztő tréningen vegyen részt,
 • 10 fő pedagógus 120 órás tanúsítványt szerezzen alapfokú számítógép kezelő-használó ismeretek területén.

A pályázat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a fejlesztési partnerség 278.424.352 Ft támogatásban részesült.