NYÍREGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

kedd, május 24, 2022

Igazolt COVID fertőzött pedagógusok száma: 0 fő

Igazolt COVID fertőzött egyéb dolgozók száma: 0 fő

Igazolt COVID fertőzött tanulók száma: 0 fő

/az adatok naponta frissülnek/

NÉV VÉGZETTSÉG
Bálint Viktória általános iskolai tanító, gyógypedagógus(LOGOPEDIA)
Bakosi Anita általános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztens
Bihari Judit gyógypedagógus, óvodapedagógus, pénzügyi vállalkozási szakértő, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Bohács Anett általános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK)
Bodó Debóra Csilla gyógypedagógus
Bojtor-Nagy Ildikó magyar nyelv és irodalom-történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Csipkés Szilvia Anikó általános iskolai tanító, gyógypedagógus, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Csoma-Nánási Beáta általános iskolai tanító, gyógypedagógus
Csomósné Sós Andrea gyógypedagógus(SZOMATOPED., OLIGROFÉN PED.)
Dankó Rita vállalkozási menedzsment szakértő, gyógypedagógus(TANAK), biológia-háztartásökonómia-életvitel szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Éles Melinda Mariann inkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus(TIFLOPED..), biológia-technika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Fülöpné Juhász Barbara egészségtan-informatikus könyvtáros tanár, gyógypedagógus(ÉRTAK, TANAK)
Gerber Mária földrajz-rajz szakos tanár, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Gönczi Andrea földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Gurzó Beáta okleveles gyógypedagógus(ÉRTAK, TANAK), szakvizsgázott pedagógus
Halgatné Szalai Gizella gyógypedagógiai asszisztens
Hanicskó Erika számítástechnika-technika szakos tanár, okleveles informatikatanár, gyógypedagógus (TANAK)
Harasztiné Laczkó Beáta történelem-földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), okleveles történelemtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Hengsperger Erika Mária általános iskolai tanító, okleveles matematikatanár, szakvizsgázott pedagógus, közokttási vezető
Hliva Sándor földrajz szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár
Horváth Andrea gyógypedagógiai asszisztens, szociális asszisztens 
Horváth István biológia-környezetvédelem szakos tanár, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Karakóné Mihalovics Ágnes Margit általános iskolai tanító, gyógypedagógus(ÉRTAK, TANAK), szakvizsgázott pedagógus, okleveles gyógypedagógus
Katona Attila Pál testnevelés-biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár
Katonáné Csipkés Krisztina gyógypedagógus, pedagógia szakos nevelő, okleveles pedagógiatanár
Kovács Levente történelem-földrajz szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára
Kovácsné Kőrösi Erzsébet pdegógia szakos nevelő, gyógypedagógus(TANAK), gyógypedagógiai asszisztens
Kovácsné Tóth Brigitta gyógypedagógiai segítő munkatárs
Kresznóczkiné Szuhánszki Edit általános iskolai tanító, gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED.), inkluzív nevelés okleveles tanára
Lajkó Judit okleveles történelemtanár, okleveles magyartanár, adó, illeték és vámszakértő
Lesku Erika általános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK, SZOMATOPED.), okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott pedagógus
Lőkös Dóra magyar-német szakos tanár, gógypedagógus(TANAK, LOGOPÉDIA), okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Lucza-Kallós Erika gyógypedagógus(SZURDOPED., LOGOPÉDIA)
Lukuczné Szabó Csilla magyar-történelem szakos tanár, gyógypedagógus(LOGOPÉDIA)
Madarasi Imréné gyógypedagógiai asszisztens
Malhazjan Szergej  viselkedéselemző
Márkus Zoltán általános iskolai tanító, számítástechnka szakos tanár, okleveles informatikatanár, gógypedagógus(TANAK), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Marsó Tamásné teológus lelkész, vallástanár, okleveles pasztorális tanácsadó, okleveles kultúrtörténész-zsidó kultúrtöténet szakon
Metercsik Anita szociálpedagógus, gyógypedagógus(TANAK), inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Mezei Gábor Béla földrajz-testnevelés szakos tanár
Molnárné Barabás Réka gyógypedagógus (ÉRTAK)
Morauszkiné Csorvási Edina ének-zene-karvezetés szakos tanár, titkárságvezető
Moravszki Csenge Mariann gyógypedagógus
Móré Mariann általános iskolai tanító, gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED.), drámapedagógus, okleveles pedagógiatanár
Mucsiné Szabó Beáta általános iskolai tanító, gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED.)
Nádházi Fruzsina gyógypedagógus
Orosz Edit gyógypedagógiai asszisztens, okleveles katolikus hittanár-nevelőtanár
Orosz Gabriella általános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK), inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Pappné Pásztor Angelika pedagógia szakos nevelő, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, gyógypedagógus(TANAK)
Pásztorné Palkó Katalin általános iskolai tanító, gyógypedagógus(TANAK)
Patakiné Ragány Enikő okleveles pedagógiatanár, gyógypedagógus (AUTIZMUS)
Pataky Csaba gyógypedagógus(OLIGOFRÉN PED., PSZICHOPED.)
Pelach Erika általános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztens
Pella Judit testnevelés-biológis szakos tanár
Pethőné Nagy Ildikó okleveles pszichológus, szakpszichológus
Petics Gabriella gyógypedagógiai segítő munkatárs
Pócsi Barbara háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, okleveles földrajztanár, inkluzív pedagógia okleveles tanára, okleveles környezettan szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Ragányné Balázs Rita magyar nyelv és irodalom és hittan szakos tanár, történelem szakos tanár, okleveles magyar és történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, gyógypedagógus (TANAK)
Rózsa Helga francia-német szakos tanár, gyógypedagógus (TANAK)
Salamonné Kecskovszky Anikó  gyógypedagógiai segítő munkatárs, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Suszter Csabáné művelődésszervező, gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus(TANAK, AUTIZMUS), inkluzív nevelés okleveles tanára
Szabó Márta szakvizsgázott pedagógus,magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), inkluzív nevelés okleveles tanára
Szabó Zoltán festő-mázoló, földrajz szakos tanár, okleveles testnevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
Szakács Ferencné gyógypedagógiai asszisztens
Szakács Lászlóné általános iskolai tanító
Szalánczyné Dóka Zsuzsanna okleveles közgazdász, okleveles gyógypedagógus(TANAK, LOGOPÉDIA), szakvizsgázott pedagógus
Szedlár András Gáborné művelődésszervező, gyógypedagógiai asszisztens
Széles Imre Szabolcs földrajz szakos tanár, okleveles testnevelőtanár
Szlávikné Duleba Anita pedagógia szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK)
Takács Angéla romológia szakos bölcsész, pedagógia szakos nevelő, gyógypedagógus(TANAK)
Tóth Ernő okleveles biológiatanár, technika szakos tanár, minőségügyi szakmérnök
Tóth Tímea Gabriella gyógypedagógiai segítő munkatárs, szociális gondozó és ápoló
Törökné Gadnai Andrea gyógypedagógiai segítő munkatárs, szociális-gondozó és ápoló
Tuza Zsolt háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, műszaki szakoktató, cukrász, kereskedő-boltvezető
Ugrai-Kertész Judit pedagógiai-és családsegítő munkatárs, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Uri Zsolt közgazdász gazdálkodási szakon, okleveles közgazdásztanár
Varga Katalin általános iskolai tanító
Vargáné Tolnai Zsuzsanna földrajz-történrlrm szakos tanár, gyógypedagógus(TANAK), szakvizsgázott pedagógus
Végh Zsuzsanna bilógia szakos tanár, okleveles testnevelőtanár
dr. Vénné Kenéz Katalin Tünde matematika-testnevelés szakos tanár, inkluzív pedagógi okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Zsiga Boglárka gyógypedagógus


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

  A munkaerő-piac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének segítése
 

A pályázat az enyhe fokban értelmi fogyatékos és roma fiatalok esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló projekt, mely a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nyílt munkaerő-piacra jutását célozza. A tanulásban akadályozott és a roma fiatalok szocializációját segíti elő felzárkóztatással, motiválással, készség- és képességfejlesztéssel, a szakképzés magasabb szintre emelésével, OKJ-s szakmák elsajátíttatásával, egészségügyi- és pszichoszociális támogatással, ill. foglalkoztatással, s a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtésével. A korszerű szakképzési rendszer, az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások sora, s az integrált foglalkoztatás komplex tevékenységi köre széles társadalmi összefogással valósul meg, a teljesebb élet esélyét nyújtva a fogyatékos és a roma fiatalok számára. A programban érvényesül a komplexitás, az addicionalitás és a partnerség elve.

A fejlesztési partnerség tagjai:

 • Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola
 • Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz.
 • Nyír-Dinamika Kft.
 • Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.
 • Tulipa Kft.

Tervezett tevékenységek a projektvégrehajtás szakaszában:

I. projektelem: felzárkóztatás - általános iskolai bizonyítvány megszerzése

Közvetlen célkitűzés:

 • 16 fő roma származású személy 8 osztályos bizonyítványt (Keleti-Ébredés Khsz.),
 • 5 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal 8 osztályos bizonyítványt (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola) szerezzen.

II. projektelem - szakképzés és foglalkoztatás az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok számára

 • általános ismeretek bővítése (életvezetési ismeretek, roma népismeret oktatása)
 • képzés: tanulási technikák-, szakmaterületek megismertetése-, kulcsképességek modul bevezetése; fejlesztő felkészítés: számítástechnikából, kommunikációból, alapfokú német nyelvből (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola)
 • EEG-Biofeedback terápia alkalmazása (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola)
 • enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók foglalkoztatása (Nyíregyházi Kenyérgyár Kft., Tulipa Kft.).

Közvetlen célkitűzés:

 • 243 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szakképzése új elemekkel bővüljön,
 • 8 fő integrált foglalkoztatása egy éven keresztül megvalósuljon,
 • 6 képzési program kifejlesztésre kerüljön,
 • 1 oktatási segédanyag elkészüljön,
 • 30 fő EEG Biofeedback terápián vegyen részt, az integrált foglalkoztatás tárgyi feltételei kialakuljanak.

III. projektelem - hátrányos helyzetű, roma származású személyek szakképzése, foglalkoztatása

 • szakképzés (Keleti Ébredés Khsz.),
 • foglalkoztatás (Nyír-Dinamika Kft.).

Közvetlen célkitűzés:

 • 16 fő tartós roma munkanélküli, szerkezetlakatos OKJ-s bizonyítványt szerezzen,
 • 16 fő minősített hegesztő tanúsítványt kapjon,
 • 5 fő szerkezetlakatos, minősített hegesztő integrált továbbfoglalkoztatása megvalósuljon egy éven keresztül.

IV. projektelem - érettségizett roma fiatalok képzése, foglalkoztatása

 • képzés: gyógypedagógiai asszisztens szakképzés, jelnyelv tanfolyam, felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus,
 • foglalkoztatás (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola),

Közvetlen célkitűzés:

 • 30 fő gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s bizonyítványt szerezzen,
 • 30 fő jelnyelvi tanúsítványt kapjon,
 • 30 fő számára felsőfokú tanulmányokra való felkészítés megvalósuljon,
 • 5 fő roma származású fiatal foglalkoztatására kerüljön sor másfél éven keresztül,
 • 3 képzési program kidolgozásra kerüljön,
 • 1 oktatási segédanyag elkészüljön.

V. projektelem - szolgáltatás

 • diákok részére (mentori-, pszichoszociális-, orvosi megsegítés, pszichológiai-, információs-, pályaválasztási tanácsadás),
 • projekt munkatársak számára (személyiségfejlesztő tréningek, alapfokú számítógép kezelő- használó tanfolyam),
 • szülők részére (szabadidős programkínálat bővítése).

Közvetlen célkitűzés:

 • 1 fő főállású mentor és 1 fő főállású mentálhigiénés szakember alkalmazásra kerüljön,
 • 20 fő projektben résztvevő szakember személyiségfejlesztő tréningen vegyen részt,
 • 10 fő pedagógus 120 órás tanúsítványt szerezzen alapfokú számítógép kezelő-használó ismeretek területén.

A pályázat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a fejlesztési partnerség 278.424.352 Ft támogatásban részesült.

 

Belépéshez kattintson a képre

 

 

 

 

A KRÉTA rendszerbe az alábbi adatok segítségével tud belépni:

Felhasználónév: A tanuló oktatási azonosítója

Az oktatási azonosítót megtalálja a diákigazolványon.

Jelszó: A tanuló születési ideje, kötőjellel elválasztva. pl: 2000-01-01

 

 

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

1sz

Adójának felajánlható 1%-ával támogassa a "Szabolcsi Esőembereket"!