NYÍREGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Telefon: +36-42-512-876 - E-mail: titkarsag@gollesz.hu
kedd, május 24, 2022
  • Szakmáink
  • www.gollesz.hu

A Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.) speciális tantervű intézmény, ahol elsősorban tanulásban akadályozott tanulók nevelése – oktatása folyik. Az általános iskolai, alapfokú képzés mellett szakiskolai feladatokat is ellát. A szakiskola megyei beiskolázású.

2022/2023-as tanévben meghirdetett szakmai képzéseink:

Tisztelt Szülők!

Szeretném tájékoztatni Önöket a 2022. március 16-ára tervezett pedagógussztrájk idején történő oktatásról az intézményünkre vonatkoztatva.

A 36/2022. (II.11.) Korm.rendelet a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 7.§ 8) bekezdése szerint:

„A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátást.”

Ennek értelmében iskolánkban a megszokott rendben fog zajlani a nevelő-oktató munka.

Harasztiné Laczkó Beáta

                                                                                                   intézményvezető

emmi

Tanulóink sikeresen szerepeltek az EMMI-Középpontban az ember c. rajzpályázatán

Kedves Szülők!

A köznevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően iskolánk nyilvánosságra hozza a 2021/2022-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét.